ویدئوهای آموزش تكه دوزی

در این مطلب ویدئوهای آموزشی کوتاه استاد شکیبا یزدی که در اینستاگرام برای کارآموزان و علاقه مندان استوری و یا لایو برگذار مینمایند به همان صورت در سایت برای شما عزیزان نیز به اشتراک میگذاریم تا دانلود کنید و یا آنلاین مشاهده نمایید.

 

آموزش تكه دوزی شماره 1


آموزش تكه دوزی شماره ٢


آموزش تكه دوزی شماره 3


آموزش تكه دوزی شماره 4


آموزش تكه دوزی شماره 5


آموزش تكه دوزی شماره 6


آموزش تكه دوزی شماره 7


آموزش تكه دوزی شماره 8


آموزش تكه دوزی شماره 9


آموزش تكه دوزی شماره 10


آموزش تكه دوزی شماره 11


آموزش تكه دوزی شماره 12


آموزش تكه دوزی شماره 13


آموزش تكه دوزی شماره 14


 

خواندن 474 دفعه