Super User

Super User

در این مطلب ویدئوهای آموزشی کوتاه استاد شکیبا یزدی که در اینستاگرام برای کارآموزان و علاقه مندان استوری و یا لایو برگذار مینمایند به همان صورت در سایت برای شما عزیزان نیز به اشتراک میگذاریم تا دانلود کنید و یا آنلاین مشاهده نمایید.

پنج شنبه, 14 مرداد 1400 05:27

ویدئوهای آموزش تكه دوزی

در این مطلب ویدئوهای آموزشی کوتاه استاد شکیبا یزدی که در اینستاگرام برای کارآموزان و علاقه مندان استوری و یا لایو برگذار مینمایند به همان صورت در سایت برای شما عزیزان نیز به اشتراک میگذاریم تا دانلود کنید و یا آنلاین مشاهده نمایید.

چهارشنبه, 14 خرداد 1399 08:40

لباس 23

چهارشنبه, 14 خرداد 1399 08:40

لباس 22

چهارشنبه, 14 خرداد 1399 08:38

لباس 21

چهارشنبه, 14 خرداد 1399 08:38

لباس 20

چهارشنبه, 14 خرداد 1399 08:36

لباس 19

چهارشنبه, 14 خرداد 1399 08:36

لباس 18

چهارشنبه, 14 خرداد 1399 08:36

لباس 17

چهارشنبه, 14 خرداد 1399 08:36

لباس 16

صفحه1 از14